English פייסבוק הכנס השמיני 2015 הכנס הרביעי 2012 הכנס השלישי 2011 הכנס השני 2010 הכנס הראשון 2009
  Facebook 8th conference 2015 4th conference 2012 3rd conference 2011 2nd conference 2010 1st conference 2009
תמונת הנושא של רוחניות

רוחניות עכשווית - לימודים ומחקר

ברחבי העולם כולו גוברת בעשרות השנים האחרונות מגמה של התעוררות רוחנית. רבים פונים לתהליך אישי שכולל חיפוש אחר תשובות לשאלות מרכזיות של משמעות בחייהם. תופעה זו לובשת פנים שונות ומגוונות – סדנאות מודעות, התעניינות בתורות סוד עתיקות, חזרה ללימודי דתות מנקודת מבט חדשה ואישית, טכניקות מדיטציה ונשימה, נהיה אחר הטבע והטבעי, שילוב תורות אסייתיות עם מסורות רוחניות מערביות, תקשור, ריפוי הוליסטי, מעגלי נשים, ועוד.
גם בישראל תהליכים תוססים אלו של התעוררות רוחנית באים לידי ביטוי בשדירה המרכזית של החברה, והרוחניות באה לידי ביטוי אף בממסדים המרכזיים – מפוליטיקה ועסקים, ועד חינוך ורפואה.
לאחרונה זוכה הרוחניות בת זמננו להכרה אקדמית מתרחבת והולכת משדות מחקר מגוונים. ניכר כי התקבלותה של התרבות הרוחנית לזרם המרכזי הציבורי מעודדת חוקרים וחוקרות מן האקדמיה לעסוק בתופעה עצמה, וכן לבחון מהן השלכותיה על תופעות אחרות.
אתר זה מוקדש להיבטים האקדמיים של מחקר ולימודי רוחניות עכשווית על היבטיה השונים.

רוניות עכשווית - לימודים ומחקר